Video obrada

Neovisno o Vašoj djelatnosti, uz dobar i profesionalno napravljen videomaterijal osigurat ćete kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga koje nudite jer video integrira sliku, pokret, zvuk i naraciju te time na jedinstven način prenosi jasnu poruku

video obrada

Video produkcija vrhunskog audio/vizualnog sadržaja

Promotivni filmovi

Promotivni video je vrsta marketinškog videa čija je svrha na jedan moderan, inovativan i kreativan način predstaviti kompaniju i sve njezine popratne osobine/usluge.

Video za društvene mreže

Društveni mreže nude ogromnu priliku za dostizanje postojećih i potencijalnih kupaca. A video sadržaj je ključan za interakciju s tom publikom.

Video proizvoda i usluga

Najlakši način za pokazati potencijalnim klijentima vaš proizvod ili uslugu jeste upravo kroz video. Ako slika govori više od hiljadu riječi onda vam video priča životnu priču.

Video montaža

Montaža je jedan od najbitnijih djelova video produkcije, montaža je zahtijevan i dugotrajan proces koji objedinjuje snimljeni sadržaj, glazbu, naraciju, titlove, odjavne/najavne špice i ostalo u smislenu cjelinu.

Treba li vam video obrada?