Video projekti

Proces video produkcije

Naš radni proces

Predprodukcija

Predprodukcija je ključni korak definiranja organizacije, učinkovitosti te uspješnosti projekta

Produkcija

Produkcija predstavlja proces proizvodnje. Produkcija je samo za stvaranje sadržaja koji se provodi kroz sve faze produkcije.

Postprodukcija

Postprodukcija je radnja selektivnog kombiniranja tih video isječaka u gotov proizvod koji priča priču ili prenosi poruku.

Video marketing može biti izuzatno jak kanal Vaše promocije

Usluge video produkcije i obrade

Promotivni filmovi

Promotivni video je vrsta marketinškog videa čija je svrha na jedan moderan, inovativan i kreativan način predstaviti kompaniju i sve njezine popratne osobine/usluge.

Video za društvene mreže

Društveni mreže nude ogromnu priliku za dostizanje postojećih i potencijalnih kupaca. A video sadržaj je ključan za interakciju s tom publikom.

Video proizvoda i usluga

Najlakši način za pokazati potencijalnim klijentima vaš proizvod ili uslugu jeste upravo kroz video. Ako slika govori više od hiljadu riječi onda vam video priča životnu priču.

Video montaža

Montaža je jedan od najbitnijih djelova video produkcije, montaža je zahtijevan i dugotrajan proces koji objedinjuje snimljeni sadržaj, glazbu, naraciju, titlove, odjavne/najavne špice i ostalo u smislenu cjelinu.

Visokokvalitetni video zapisi

Izdvojeni projekti